Portret Dolores ingeschreven voor De Portretprijs 2023

Stichting De Nederlandse Portretprijs stelt zich ten doel om de hedendaagse portretkunst – in 2D en in 3D – te bevorderen. Om aandacht voor hiervoor te krijgen organiseert DNP eens in de twee jaar een wedstrijd onder in Nederland werkende portrettisten. Het leek me wel leuk om een keer mee te dingen, dus ik heb deze realistische Hartenbreker genaamd Dolores voor die wedstrijd aangemeld. Mijn portretten zijn geen schilderij, tekening of beeldhouwwerk maar dat bleek geen probleem te zijn. De mens moet wel centraal staan en het portret moet gemaakt zijn na 1 januari 2021. Ik ben heel benieuwd naar hoe de wedstrijd zal verlopen. Wordt vervolgd……